Proč chtějí některé ženy mít možnost volby a chtějí rodit přirozeně?

Ptáte se, proč některé ženy volí přirozený porod?

Porod bez medikamentů, které tlumí bolest? Porod, do kterého nikdo nezasahuje?

Na úvod bych ráda podotkla, že se diskuze na toto téma poslední dobou dost dramatizuje a někdy až radikalizuje. Na jedné straně stojí lékaři se svým pohledem na věc, na druhé matky, které to všechno mnohdy vidí jinak. Jsem ráda, že se tato diskuze vede a že se věci okolo porodu pomalu mění.

Proč tedy chtějí ženy rodit jinak, než posledních padesát let? Protože předchozí miliony let rodily jinak. Naše geny to ví, naše těla stále porodit umí a naše miminka přesně ví, co v průběhu porodu dělají. Důvěřujte nám trochu, prosím.  🙂

Kdo to řídí?

Možná se to bude zdát někomu divné, ale porod skutečně řídí samo dítě. Miminko podle svého vývoje určí správný čas na to, kdy spustit porod a pak jej také spustí. Naše těla ví, co mají dělat a stačí, aby se jim příliš nebránilo.

Velice zajímavě a poutavě píše o mechanismech přirozeného porodu francouzský lékař, dlouholetý porodník, Michel Odent ve knize Znovuzrozený porod.

Samozřejmě existují i rizikové případy, kdy je nutné do porodu zasáhnout. Nemám nic proti lékařským poznatkům a možnostem moderní medicíny. Jako zásadní ale vnímám, aby byly obě strany otevřené konstruktivní diskuzi a vzájemně se respektovali.

Spousta žen se bojí rodit v porodnici na základě předchozí špatné zkušenosti a pak rodí doma, přestože by třeba neměly, jelikož může být jejich porod rizikový. A to je podle mě škoda. Tak by to být nemělo.

Porod v porodnici

Operativní porod v porodnici

Proč ženy usilují o možnosti spolurozhodovat o svém porodu?

V dnešní době existuje mnoho žen, které toho ohledně mechanismů a průběhu porodu hodně ví. V průběhu těhotenství navštěvují kurzy předporodní přípravy, čtou knížky a tak ví, co je pro fyziologický porod dobré a co méně.

Není proto pro ně tak těžké, aby se s lékařem domluvily na dalším postupu porodu. Opět to chce ale vzájemný respekt. Každý máme vždycky důvod, proč něco chceme nebo nechceme.

Na co všechno mají léky vliv?

Také je dobré se pozastavit na tím, co všechno mohou udělat léky tlumící bolest s miminkem, co s rodící ženou a jakým způsobem ovlivňují průběh samotného porodu.

Mimo to, že léky ovlivní matku a dítě, ovlivňují i porod. Většina opiátů např. způsobí, že se přestanou vyplavovat endorfiny, které jinak přirozeně tlumí vnímání bolesti a způsobují pocit radosti. Prožitek porodu je pak logicky zcela jiný.

Být u toho…

Další důvod, proč ženy chtějí zažít přirozený porod je ten, že chtějí narození svého děťátka zažít. Chtějí prožít celý porod, chtějí být maximálně přítomny.

Je určitým způsobem fascinující prožít stejnou zkušenost jako miliony žen před vámi. Vychutnat si dokonalost ženského těla a moudrost nenarozeného miminka, která přesně ví, co má dělat, jakým způsobem se otáčet, aby se mohlo narodit.

Právo volby

Jako nejdůležitější vnímám to, aby měly ženy možnost volby. Aby si mohly svobodně zvolit, jakým způsobem přivedou své miminko na svět. Kde se to bude dít, kdo tam bude přítomen a jak to bude probíhat. To je však u nás bohužel možné pouze v některých porodnicích.

V jednom z minulých článků jsem psala o tom, proč si porodnici vybírat. Je to proto, abyste měly možnost volby.

Sama jsem si vyzkoušela, že lze porodit podle svých představ ve velké nemocnici, ale chce to přípravy. Více o tom píši v mém příběhu.

Opora v zákonech, ale…

Listina základních práv a svobod, zákon 20/1996 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění novelizací a vyhláška č. 385/2007 Sb. o zdravotnické dokumentaci nám garantují právo na informovaný souhlas se zákrokem.

To znamená, že bychom před každým zákrokem měli být informováni o povaze zákroku, jeho rizicích a také o jeho alternativách.

Jedná se mi zde především o slovo alternativy. Mnohde nám nemocnice předloží leták vysvětlující určitý zákrok, ale obvykle chybí nabídka alternativního – jiného (nerozuměj „bláznivého“) řešení a porovnání těchto postupů s ohledem na vedlejší účinky a rizika. Tím dochází k porušení nejen zákona, ale především možnosti volby.

Novorozeně po porodu

Takhle klidně a spokojeně může vypadat miminko po přirozeném porodu

Shánět informace

Jak mohu dobře rozhodovat o péči o sebe a mé nenarozené dítě, když obvykle nedostanu dostatek informací a nikdo mi nenabídne alternativu k běžnému lékařsky vedenému porodu?

Jak si mám vybrat, když nevím, co který zákrok přesně představuje a jaké mám alternativy? Těžko, velmi těžko.

Nezbývá než informace dopředu hledat a zjistit si, na co mám nárok, a na porod a celý pobyt v nemocnici se dopředu dobře připravit.

V dnešní době existují různé možnosti, kde informace shánět. Můžete zajít do knihovny a půjčit si jednu z mnoha knih pojednávajících o porodu. Nebo si můžete zdarma stáhnout a přečíst třeba můj e-book Jak se připravit na porod. Nebo si najměte dulu či porodní asistentku, která vám pomůže se v tom všem vyznat.

Vzájemně se respektujme, prosím, a všem se nám bude rodit lépe! Ženám a tím pádem i lékařům… 🙂

Míla Kastner Martínková
Sama jsem zažila, jaké to je, když jde žena k porodu připravená a s důvěrou ve své schopnosti.

Stala jsem se certifikovanou dulou České asociace dul a několik let již doprovázím rodiče v těhotenství, při porodu a v šestinedělí.

Pořádám kurzy předporodní přípravy a napsala jsem e-book Jak na porod v porodnici aneb Pohodový porod, kde se dozvíte, jak se správně připravit na porod v porodnici.

Můj příběh, proč se věnuji porodům si můžete přečíst tady zde.>>
Komentáře